Dijous, 21 de Febrer de 2019
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

   
 

Seminari d’actualització de Funció Pública Local

Novetats destacades en matèria de protecció de dades i de permisos i llicències dels empleats públics

 

Presentació

En aquesta primera sessió del Seminari s’abordarà un aspecte que tindrà una enorme transcendència a partir del 25 de maig del 2018: la nova figura obligatòria per a totes les AAPP del delegat de protecció de dades (DPD) i les conseqüències de la seva inexistència o no i del seu ajustament als requeriments i funcions previstes per a aquest nou lloc. Amb l’aplicació efectiva del Reglament europeu sobre protecció de dades i amb la prevista promulgació de la nova Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en tramitació parlamentària), per adaptar la normativa espanyola al marc establert per la UE, sorgeix una novetat que pren protagonisme des de la perspectiva d’organització i gestió de RRHH, com és la de quin és l’estatut i la posició organitzativa d’aquesta nova figura dins de l’estructura de cada corporació local i quin ha de ser el seu règim jurídic aplicable i la forma de provisió d’aquest  lloc d’existència obligatòria. Les decisions que cal emprendre de caire organitzatiu de forma immediata (posició orgànica, requisits per al desenvolupament d’aquest lloc,...) i la necessitat de clarificar el seu sistema de provisió seran algunes de les qüestions que s’abordaran al fil d’aquesta qüestió.

 

A continuació s’analitzarà un aspecte absolutament present en la pràctica quotidiana de la gestió de RRHH, com és el relatiu al règim de permisos i llicències aplicable al personal funcionari i laboral del sector públic local, a partir dels darrers pronunciaments judicials dictats pel TSJ a Catalunya els darrers mesos en relació a la interpretació de la vigència o no de la Llei catalana de conciliació de la vida laboral i familiar a la llum de la modificació de l’article 48 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic produïda pel RDL 20/2012. L’impacte que pot suposar el fet que la legislació bàsica estatal hagi desplaçat la legislació autonòmica anterior té enorme transcendència sobre els permisos i llicències que es venen reconeixent amb caràcter ordinari, tant al personal funcionari com al personal laboral i comporten la necessària adaptació i límits també en matèria de negociació col·lectiva i en els instruments fruits d’aquest procés que se subscriguin o que es trobin vigents actualment.

 

Per acabar, la sessió de pràctica jurídica analitzarà les qüestions elementals que cal considerar a l'hora de construir un Pla d'igualtat, i el seu abast, mirant de detectar els nusos crítics i les claus per assolir els resultats desitjats.

 

Direcció del Seminari

M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manlleu.

Fernando Hernàndez Baena, director de l’Àrea d’Organització i Recursos Humans de la Universitat de Barcelona i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 13 de març de 2018. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol•licituds.
Descarregar documentació  Consulta als ponents
 
Edició 1
Dates
20 de març de 2018

Durada
4 hores

Horari
9.30 a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
Auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua)
Balmes, 134
08008 Barcelona

Plànol
idEC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació, com a mínim, al 80 per cent de les hores de cada sessió i, alhora, al 80 per cent del total de les hores lectives.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03