Dimarts, 15 de Juny de 2021
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 Jornada sobre Administració electrònica el maig de 2021: aprovació del Reial Decret 203/2021

 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: Estabilització del personal no permanent a l’Administració local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


21 d'octubre de 2016. Inauguració


5 de maig de 2017. Sessió especial


9 de juny de 2017. Cloenda
 
- Conferències
  Inauguració de la Seminari de Dret Local 2016-2017
Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  El procediment negociat a partir de l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació
José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  El sector públic institucional després de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques
Encarnación Montoya Martín, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla
  El delicte de tràfic d’influències. Notes jurisprudencials
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  L'accés dels electes locals a la informació municipal
Carmen Alonso Higuera, secretària de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  El règim sancionador a les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques
Miguel Casino Rubio, professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III
  Lexnet, e-justicia i les administracions locals
Susana Sánchez Pérez, Cap del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  El paper de les administracions en l'ocupació d'habitatges buits en estocs
Pablo Feu, advocat
  Incidència de les lleis 30 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques sobre l'accés a la justícia
Rafael Fernández Montalvo, magistrat de la Sala 3a del Tribunal Suprem
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  La comanda de gestió i altres figures afins, amb especial referència al règim establert per la Llei 40/2015
Marc Vilalta Reixach, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Liquidació de les concessions de servei públic
Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques a partir de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015
Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  El règim jurídic del personal indefinit no fix dels ens locals
Joan Mauri Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  El Registre General Electrònic en el marc de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Jordi Cases Pallarès, secretari de l'Ajuntament de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  El delicte de falsedat en document públic per negligència o omissió de la cautela essencial en la seva redacció
Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes mediambientals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  El nou barem de danys personals, aplicable per analogia als supòsits d’indemnització de danys per responsabilitat patrimonial
Juan Carlos Velasco Parra, lletrat coordinador del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona
  Directiva de Serveis i Planejament Urbanístic: restricció d’activitats per raons d’ordenació urbana
Carles Xiol Ríos, advocat i secretari excedent
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  Els plans estratègics de turisme
Domènec Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Regulació dels clubs de cànnabis
Màrius Garcia Andrade, advocat
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  Urbanisme i iniciativa econòmica: convivència de l'hàbitat urbà amb l'activitat econòmica
Carles Pareja Lozano, advocat de Pareja & Associats i professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La cessió de treballadors entre empreses i a l'Administració
Manuel Gozálvez García, lletrat de l'Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona
  Sessió especial Debat i confrontació política als governs locals. Inauguració
Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de municipis de Catalunya; Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona i Aurora Corral Garcia, vicepresidenta del CSITAL de Catalunya
  Legalitat i llibertat d’expressió
Eduard Paricio Rallo, magistrat
  Consultes populars i iniciativa ciutadana per proposar l’aprovació de normes de caràcter general de competència municipal
Fernando Pindado Sánchez, comissionat de Participació a l’Ajuntament de Barcelona
  Qüestió de confiança i moció de censura
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03