Dissabte, 18 de Maig de 2024
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

CURS EN LÍNIA

Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals (LOPD): El Tractament de les dades personals a l'Administració Local

 

Presentació
Les entitats locals, en la seva tasca d’ atenció a l’usuari dels serveis públics, també intervenen en la garantia del dret a la protecció de les dades personals d’ aquests usuaris en la seva condició de responsables del tractament de les dades afectades.

Les Entitats han de garantir i acreditar que el tractament es realitza en els termes de la normativa vigent de protecció de dades, en particular, el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i que ha adoptat les mesures més adequades per garantir els drets i les llibertats de les persones de qui tracta les dades; si be en ponderació amb el deure de transparència que han de complir aquest tipus d’ entitats.

Aquest nou principi denominat “responsabilitat proactiva” requereix que l’ Entitat analitzi quines dades tracta i amb quines finalitats ho fa. A partir d’aquest coneixement previ, ha de poder valorar el risc que pot generar aquest tractament i, d’acord amb aquesta valoració, adoptar les mesures de seguretat pertinents per protegir la dada personal i garantir la seva confidencialitat. Un dels supòsits que cal analitzar prèviament pels riscos que pot comportar és el tractament de dades de col·lectius vulnerables.

Per tant, és necessari que l’ Entitat sigui responsable i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que dugui a terme i faci partícips als seus treballadors, inclosos als responsables dels arxius, de la seva importància i del compliment per part d’aquests de la normativa indicada.

D’aquesta forma, l’ Entitat com a responsable del tractament s’ha de basar en el principi d’informació i formació, segons el qual, una de les claus per garantir la protecció de les dades personals en l’ entorn públic és informar i formar als treballadors que participen en el tractament de les dades en l’ àmbit públic, si be en ponderació amb el deure de transparència indicat anteriorment. 

 

Docents
Carme Setó Olivé. Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, Especialització Claus Estratègiques per a la Gestió de Franquícies, Instituto de Empresa (IE); especialització en Pràctica Societària I/II, Universitat Oberta de Catalunya (UOC); especialització en Protecció de Dades Personals, Drets d’Autor i Drets Connexes. Màster IP&IT, ESADE i formació com a Delegada de Protecció de Dades ICAB.  Directora de l’Àrea de Dret IP & IT i protecció de dades personals del Despatx Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris, SLP.

Lily Estrada. Grau en Dret per ESADE; doble Màster d'Especialització en International Business Law i MUA, per ESADE; màster in International Business Law, per la Uni of Melborune; programa superior de Delegat de Protecció de Dades per l’"Asociación Española para la Calidad”; i màster de Dret de la Propitat Intelectual i Industrial per l'ICAB. Advocada de l’Àrea de Dret IP & IT i protecció de dades personals del Despatx Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris, SLP.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 16 de maig de 2024. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1 / Edició 2
Dates
23, 28 i 30 de maig, 4, 6 i 11 de juny de 2024

Durada
25 hores

Horari
9.30 a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
El curs es realitzarà en línia per mitjà de la plataforma Zoom.

 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal