Dijous, 8 de Juny de 2023
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

   
 

Seminari de Gestió Econòmica Local

 

Presentació
La Federació de Municipis de Catalunya posa en marxa aquest nou seminari amb la voluntat de ser un espai de referència i trobada dels treballadors i les treballadores públics responsables d’exercir el control i la gestió econòmica en els ens locals, que amb la seva imprescindible tasca faciliten l’execució de projectes polítics adreçats a millorar la vida de la ciutadania.

 

Aquest nou seminari vol donar resposta a la necessitat de completar l’anàlisi i l’impacte econòmic de les diferents normes que afecten el dia a dia dels nostres ajuntaments. La seva finalitat és oferir un espai d’aprofundiment i actualització en l’àmbit econòmic local que incideixi de manera especial en les darreres novetats normatives i jurisprudencials i que analitzi també les bones pràctiques de les entitats locals des del vessant d’aplicació econòmica i de control.

 

En aquesta primera edició ens centrem en els aspectes més rellevants de les auditories dels comptes anuals dels ens dependents que són responsabilitat de l’òrgan interventor, i en la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local, d’acord amb les normes aprovades per l’ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol.

 

També abordarem qüestions importants respecte l’administració instrumental i analitzarem l’impacte econòmic en l’elecció de la forma de gestió dels serveis municipals, així com la valoració econòmica en la internalització d’aquests serveis - els seus pros i contres – i, en contraposició, la utilització dels encàrrecs de gestió als mitjans propis des d’un punt de vista global i econòmic.

 

Amb l’objectiu que el seminari es converteixi en un espai de debat obert, a les sessions s’incorporen taules rodones on diferents professionals dialogaran i confrontaran sobre els temes tractats en la primera part de la sessió o d’altres temes relacionats, per afavorir un pensament obert i ampli i oferir a les persones assistents eines d’utilitat per fer front a diferents problemes d’aplicació econòmica de les diferents normes.

 

En el seminari es reunirà especialistes i altres de perfil complementari que reflexionaran amb les persones assistents sobre temes proposats, amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets i específics referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic,

la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori, els serveis i els béns públics.

 

Desitgem que aquesta nova proposta formativa de la Federació de Municipis de Catalunya doni resposta a les vostres necessitats formatives i us sigui útil per a perfeccionar l’exercici del control i la gestió econòmica en el món local.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 17 de febrer de 2023. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril i 25 de maig de 2023

Durada
15 hores

Horari
9.30 a 13:45 hores

 
 
Lloc de realització
El seminari se celebrarà en format híbrid, presencialment des de l‘auditori de la UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 134, de Barcelona, i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.

Plànol
UPF_BSM.pdf
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal