Dijous, 26 de Maig de 2022
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

   
 

Seminari de Relacions Col·lectives

 

 

Presentació

L’edició d’enguany del Seminari de Relacions Col·lectives ha de venir forçosament condicionada  per l’aprovació de les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, així com per la persistència de la crisi sanitària que dona lloc a la producció de noves formes d’organització del treball, les quals generen dinàmiques inèdites en la relacions laborals del sector públic.

El Real Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i les noves formes de prevenció i control de la precarietat, que han estat avançades pels nostres tribunals, serà objecte d’una primera sessió que inaugurarà el professor Miguel Sánchez Morón, amb una ponència que portarà per títol “Les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública”. Aquesta intervenció vindrà acompanyada per una aportació del professor Ignasi Beltran de Heredia sobre “L’última jurisprudència social sobre prevenció i control de la temporalitat del personal laboral de les administracions públiques”, que tindrà el seu contrapunt en l’aportació de la professora Josefa Cantero sobre “L’última jurisprudència contenciosa sobre prevenció i control de la temporalitat del personal funcionari de les administracions públiques”.

Les modalitats i les tècniques de selecció que convindrà emprar per abordar l’estabilització del personal no permanent en les administracions públiques ens seguiran preocupant en d’altres sessions que tindran com a protagonistes Mikel Gorriti, que ens explicarà “El canvi en matèria de selecció a les administracions locals”, i el professor Federico Castillo-Blanco, que abordarà “El tractament jurídic de les tècniques de selecció de personal”.

El treball a distància que s’ha generalitzat en la seva formal parcial en la majoria de les nostres administracions locals tornarà a tenir presència en el Seminari amb les aportacions del professor Xavier Solà sobre “Els drets dels representants a utilitzar els instruments de comunicació digital de les administracions públiques” i de la professora Carolina Gala sobre “Teletreball i accident de treball”.

També resulta fonamental l’entrada en vigor a finals d’aquest any de la denominada directiva dels alertadors, que a hores d’ara no ha estat objecte de transposició a casa nostra, més enllà d’alguna iniciativa pròpia de determinades comunitats autònomes. D’aquí que hàgim optat per demanar al professor José María Pérez Monguió una ponència sobre “L’entrada en vigor de la Directiva dels alertadors i el seu efecte directe sobre les entitats locals” i, en línia de continuïtat amb els temes d’integritat pública, una participació del professor Agustí Cerrillo sobre un text que ha estat pràcticament ignorat per les nostres administracions públiques com és “La proposta de codi ètic del servei públic de Catalunya i la seva projecció sobre les entitats locals”.

En el capítol de novetats tindrem amb nosaltres el professor Rafael Jiménez Asensio,  que ens exposarà com ha quedat “El règim jurídic del personal directiu després de la reforma de l’article 306 de la LMRLC i el seu impacte sobre els directius eventuals”; el professor Josep Mir,  amb una intervenció sobre “El dret a conèixer informació dels representants dels empleats públics” i  la professora Pilar Rivas, amb un tema apassionant com és el referit a “Els algoritmes i la gestió del treball en les organitzacions estructurades pel principi d’igualtat i mèrit”.  

Esperem que el programa que presentem sigui del vostre interès i que, una vegada més, us animeu a participar en aquesta 23a edició del Seminari de Relacions Col·lectives que plantegem en una forma presencial, encara que posarem a l’abast de les persones inscrites tots els mitjans que siguin necessaris per al seu adequat seguiment si finalment la situació sanitària ens obliga a la seva realització a distància.     

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 21 de setembre de 2021. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Descarregar documentació  Consulta als ponents
 
Edició 1
Dates
28 de setembre, 26 d’octubre, 23 novembre i 21 de desembre de 2021

Durada
16 hores

Horari
9.30 a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
El seminari se celebrarà en format híbrid, presencialment des de l‘auditori de la UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 134, de Barcelona, i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.
Plànol
UPF_BSM.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació, com a mínim, al 80 per cent de les hores de cada sessió i, alhora, al 80 per cent del total de les hores lectives.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal