Dimarts, 4 d'Agost de 2020
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

Gestió continua de les instal·lacions municipals aplicades als serveis públics 

 

Presentació

La planificació de les noves activitats municipals necessita instal·lacions de serveis que conceptualment apliquin noves tecnologies, criteris d’eficiència, que optimitzin recursos i generin els mínims residus. Aquestes prioritats impliquen una nova filosofia que, com a principi general, caldrà tenir en compte durant tot el cicle de vida d’aquestes instal·lacions.

Partirem de la base de 4 apartats bàsics, que podran ser ampliats en funció de la singularitat de cada instal·lació.

Així doncs, la primera és l’anomenada “fase dels papers”, que s’inicia amb la realització del projecte, el seu concurs públic, la seva adjudicació i, finalment, la seva legalització.

La fase constructiva és l’apartat de l’execució física del projecte, durant la qual caldrà tenir molt present els impactes produïts en tot el procés.

La fase més llarga és la de l’explotació de les instal·lacions, en el decurs de la qual necessitarem realitzar una gestió contínua dels recursos materials i energètics, del manteniment, per assegurar la durabilitat dels equips i la seguretat de les persones, i de l’adaptació a les noves normatives sectorials, entre d’altres.

L’última fase, no per això menys important, és la del desballestament i la reutilització dels elements físics, que es re introduiran en el sistema, com a principi general de la filosofia de l’economia circular.

El ritme de creixement de les noves activitats i serveis públics implica incorporar la gestió contínua, tant tècnica com administrativa, en les noves instal·lacions de serveis, com a criteri general.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 24 de setembre de 2019. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
1, 8, 15, 23 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2019

Durada
30 hores

Horari
de 9.15 a 14.15 hores

 
 
Lloc de realització
idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona

Plànol
idEC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03