Dissabte, 6 de Juny de 2020
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

 

JORNADA
Més enllà de la transparència, estratègia i política de retiment de comptes

 

Presentació
L’impuls de la transparència, tant la passiva com especialment l’activa ha estat produït en gran part per l’entrada en vigor de la llei de transparència espanyola i catalana i sovint s’ha vist com darrera dels portals de transparència hi ha hagut més intencionalitat de complir la llei que no pas com una aposta per un valor tan necessari com és la transparència. Sovint, l’obligació de transparentar l’acció pública s’ha convertit en una tasca burocràtica més que no pas en el darrer tràmit d’un procediment previ que no comporti una sobrecàrrega. Això és degut a una certa híper normativització de la transparència però també a la manca d’un model de sistema d’informació àgil, automàtic, rigorós i sostenible que faciliti la tasca de transparentar.

Ens calen noves apostes i estratègies institucionals pel retiment de comptes i això vol dir preparar el conjunt de l’organització en una orientació en aquest sentit i establir protocols d’informació i sistemes de documentació i dades compartides.

Per últim, i potser el més important, el retiment de comptes porta implícit fer pedagogia de l’acció pública i política. Al compartir informació, el retiment de comptes estableix la base d’una col·laboració entre ciutadania i institucions basada en la crítica, en el compromís i en la confiança. És la qualitat democràtica de les nostres societats i institucions el que està en joc.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 18 de gener de 2019. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
25 de gener de 2019

Durada
5 hores

Horari
9.45 a 14.45 hores

 
 
Lloc de realització
Sala Auditori
Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è 1a
Barcelona

Plànol
FMC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació al 80% de les hores lectives de la jornada
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03