Dimarts, 15 de Juny de 2021
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

 

La nova Llei de Contractes del sector públic. Canvis i aplicació pràctica


Objectius

Aquesta acció formativa en forma de seminari se centrarà fonamentalment, i de manera molt pràctica, en els canvis que ha suposat la nova Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017, de 8 de novembre), i en com s’apliquen.

No obstant l’assenyalat, tant el temari d’aquest seminari, com la documentació que s’aportarà, abasten de forma molt àmplia l’activitat de contractació en el seu conjunt, per tal d’afavorir una visió completa de la matèria (el que canvia i el que roman igual), i no només de les novetats de la llei.


L’objectiu d’aquest seminari és aportar coneixements pràctics sobre els canvis que ha suposat la nova Llei de Contractes del Sector Públic, aplicats d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència, servei i simplificació.


Destinataris

El curs s’adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la contractació en el sector públic.

 

Docent
Miguel García Rescalvo. Advocat. Ha estat cap de contractació i compres de l’Ajuntament d’Alcorcón (Madrid) (1980-85). Consultor en les Administracions Públiques des de 1985, cap de projectes de consultoria des de 1986, socifundador i director de “Consultores de Gestión Pública, S.L.” des de 1997 fins el 2014 i soci-director de “Defensa Pública Abogados, S.L” des de 2003. Com a consultor i assessor està especialitzat en temes jurídicorganitzatius i, en particular, en Contractació Administrativa, Funció Pública i Recursos Humans, havent realitzat treballs de consultoria en unes 100 Institucions, assessorament jurídic en altres 100 Institucions i impartit cursos de formació en 120 Institucions aproximadament. És professor de l’INAP en la Diplomatura de Direcció Pública Local. Corresponsable de la Secció “Esquemes Pràctics” de la Revista “Contratación Administrativa Práctica” que edita la Llei i dirigeix D. José Antonio Moreno Molina.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 30 d'abril de 2018. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1 / Edició 2 / Edició 3 / Edició 4 / Edició 5
Dates
22, 23, 26 i 27 de novembre de 2018

Durada
22 hores

Horari
22 i 26 de novembre, de 9.30 a 15.00 hores, i 23 i 27 de novembre, de 9.00 a 15.00 hores

 
 
Lloc de realització
idEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona

Plànol
idEC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03