Dilluns, 28 de Setembre de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


Cloenda. 15 de juny de 2018


Inauguració. 20 d'octubre de 2017


Sessió especial. 30 de novembre de 2017
 
- Conferències
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Conflictes d’interès i transparència al sector públic
Miguel Angel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
  Règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local
Josep Abella Albiñana, interventor general de la Diputació de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Incidència de la llei del procediment administratiu comú en la potestat normativa local
Lucía Casado Casado, professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili
  El recurs de cassació
Dimitry Berberoff Ayuda, magistrat del Tribunal Suprem
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Concessions, remunicipalització i gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua
Isabel Caro-Patón Carmona, doctora en Dret i professora Titular de Dret administratiu i sòcia de Menéndez & Asociados Abogados
  Contractació administrativa i concerts socials
Ximena Lazo Vitoria, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalà
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Responsabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o omissions en el deure d’informar propostes i acords dels òrgans de govern local
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida
  Metodologia del dret administratiu: regles de racionalitat per a l’adopció i control de la decisió administrativa
José María Rodríguez de Santiago, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Garantia del finançament de serveis municipals: el cas de les escoles bressol
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  Últimes novetats jurisprudencials sobre tributs locals
Pilar Galindo i Morell, magistrada del Contenciós Administratiu
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Remeis a l’ocupació abusiva de l’espai públic pels mitjans de mobilitat
Domènec Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Serveis públics locals i empreses d’economia mixta
Sandra Antoniazzi, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Roma 2 Tor Vergata
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Contaminació acústica i protecció de drets fonamentals
Héctor Garcia Morago, magistrat del Contenciós Administratiu
  Crisi del principi de discrecionalitat tècnica en la selecció del personal de les administracions públiques
Joan Mauri Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  Condicions de l’activitat i d’ubicació a la trama urbana dels serveis funeraris
Ángel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals
  Transparència, conservació i destrucció dels documents públics
Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
  Informe Actualitat Jurídica
Josep Mir i Bagó
  El delicte de malversació de fons públics
Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes mediambientals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  Conseqüències del trasllat del debat polític a la jurisdicció penal
Fermín Morales Prat, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03