Dijous, 13 d'Agost de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


13 de juny de 2014. Sessió de cloenda


4 d'octubre de 2013. Sessió inaugural
 
- Conferències
  Informe de l'actualitat jurídica. Octubre
Josep Mir i Bagó
  El dret administratiu davant la crisi
Antonio Embid Irujo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  El Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local: un projecte de reforma de l’autonomia local
Manuel Zafra Víctor, professor titular de Ciències Polítiques i de l’AAPP de la Universitat de Granada
  Informe de l'actualitat jurídica. Novembre
Josep Mir i Bagó
  Modificació de la Llei de costes
Enric Argullol Murgadas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Repercussió als ens locals de procediments d'infracció comunitària
Manuel Cienfuegos Mateo, professor de Dret Internacional Públic i Dret de la Unión Europea de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe de l'actualitat jurídica. Desembre
Josep Mir i Bagó
  Règim sancionador en matèria de protecció de dades
Martí Manent González, advocat, director de Derecho.com i professor de Dret informàtic
  La Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
Josep Mir i Bagó, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe de l'actualitat jurídica. Gener
Josep Mir i Bagó
  Darreres novetats en matèria de negociació col∙lectiva i funció pública
Xavier Boltaina Bosch, gerent de la Diputació de Barcelona
  Els processos de transferències de mitjans personals: una aproximació a la llum de la racionalització del sistema de competències locals
Joan Mauri Majós, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica. Febrer
Josep Mir i Bago
  Reflexions sobre el diàleg competitiu
José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  La subrogació dels contractes laborals en casos de privatització i canvi del sistema de gestió dels serveis locals
Francisco José González, magistrat del Jutjat contenciós administratiu
  Informe de l'actualitat jurídica. Març
Josep Mir i Bago
  Una administració pública transparent, responsable i eficaç
Clara Velasco Rico, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La funció social de la propietat en època de crisi
Luciano Parejo Alfonso, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carles III
  Informe de l'actualitat jurídica. Abril
Josep Mir i Bago
  El nou paper de les diputacions segons l’LRSAL i la seva articulació amb les altres entitats locals supramunicipals
Tomàs Font i Llovet, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  L’aplicació del règim competencial de l’LRSAL a Catalunya
Francisco Velasco Caballero, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  Informe de l'actualitat jurídica. Maig
Josep Mir i Bago
  La penetració del dret penal en el dret administratiu
Cristòbal Martell Perez‐Alcalde, advocat de Martell‐advocats.
  Reordenació del sector públic local, en especial, els consorcis
Joaquim Tornos i Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica. Juny
Josep Mir i Bagó
  Protecció dels interessos locals davant dels procediments concursals
Joaquim Bisbal Méndez, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  Inexecució de sentències judicials
Carles Pareja Lozano, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, advocat i soci fundador de Pareja i Associats, Advocats
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03