Dijous, 13 d'Agost de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


14 de juny de 2013. Sessió de cloenda


5 d'octubre de 2012. Sessió inaugural
 
- Conferències
  Informe de l'actualitat jurídica. Octubre
Josep Mir i Bagó
  Apunts per al debat sobre la planta i l’articulació interna de l’Administració Local
Luciano Parejo Alfonso, catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid
  El debat sobre la reforma del govern local a Catalunya
Josep Mir i Bagó, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe de l'actualitat jurídica. Novembre
Josep Mir i Bagó
  Les mesures de racionalització de plantilles en l’ocupació pública local en un context de contenció fiscal
Josefa Cantero Martínez, professora Titular de Dret Administratiu en UCLM
  La transparència a l’Administració
Agustí Cerrillo i Martínez, Director Estudis de Dret i Ciència Política Universitat Oberta de Catalunya
  Informe de l'actualitat jurídica. Desembre
Josep Mir i Bago
  La recuperació dels costos dels serveis públics i de les activitats administratives: taxes i preus
Ismael Jiménez Compaired, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Saragossa
  La racionalització del sector públic en un context de crisis econòmica
Encarnación Montoya Martín, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla
  Informe de l'actualitat jurídica. Gener
Josep Mir i Bago
  La funcionarització del personal laboral al servei de les administracions públiques.
Xavier Boltaina Bosch, gerent de la Diputació de Barcelona
  Reptes legals de l'Administració en xarxa
Raquel Xalabarder, catedràtica de dret de la propietat intel∙lectual a la Universitat Oberta de Catalunya
  Informe de l'actualitat jurídica. Febrer
Josep Mir i Bagó
  Diferència entre contractes de servei i concessions administratives; en especial, la problemàtica doctrinal sobre taxa o tarifa, a la llum de la jurisprudència europea
Mercedes Fuertes, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Lleó
  Novetats legislatives i millores pràctiques en matèria de contractació pública
Miguel García Rescalvo, advocat, ex cap de Contractació i Compres de l’Ajuntament d’Alcorcón i soci director de Consultors de Gestió Pública
  Informe de l'actualitat jurídica. Abril
Josep Mir i Bagó
  El concepte europeu de servei d'interès general i els serveis públics municipals.
Eduard Paricio Rallo, magistrat de la Secció cinquena del TSJC
  Quantia dels recursos i les costes processals en els processos contenciosos administratius.
Santiago González‐Varas Ibáñez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant
  Informe de l'actualitat jurídica. Maig
Josep Mir i Bagó
  Aplicació de la revisió d'ofici per les administracions locals
Mercè Grau Bonàs i Gabriel Capilla i Vidal, lletrada i secretari de la Comissió Jurídica Assessora
  Evolució i perspectives del règim de modificació dels contractes
José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Zaragoza
  Informe de l'actualitat jurídica. Juny
Josep Mir i Bagó
  Tutela autonòmica de l’alienació de patrimoni dels ens locals
Humberto Gosálbez Pequeño, titular de Dret Administratiu de la Universitat de Córdoba
  Aplicació de la normativa ambiental a les activitats fetes a l'espai públic
Domènec Sibina Tomàs, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03