Dijous, 13 d'Agost de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


Sessió d'11 de juny de 2011. Cloenda


Sessió de 10 de desembre de 2010. Nadal


Sessió de 15 d'octubre de 2010. Inauguració
 
- Conferències
  Informe de l'actualitat jurídica. Octubre
Josep Mir i Bagó
  Informe de l'actualitat jurídica. Novembre
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Desembre
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Gener
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Febrer
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Març
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Abril
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Maig
Josep Mir i Bago
  Informe de l'actualitat jurídica. Juny
Josep Mir i Bago
  La sentència sobre l’Estatut d’autonomia i el govern local de Catalunya
Eduardo Paricio Rallo, magistrat el Tribunal contenciós administratiu
  Els principals reptes actuals del dret local
Santiago Muñoz Machado, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Complutense de Madrid
  Les modificacions més importants de la Llei de contractes del sector públic
Xavier Padrós Castillón, director general de Contractació Pública del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
  Les modificacions contractuals
José María Gimeno Feliu, Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa
  Règim jurídic per a la participació del sector privat en el finançament i la gestió d’infraestructures i serveis públics
Lluis Cases Pallarès, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i advocat
  Ens locals i règim jurídic de l’activitat comercial; especial consideració de la venda ambulant
Joaquim Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i advocat
  La nova legislació catalana de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu i els ens locals
Xavier Bernadí Gil, secretari de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat de Catalunya
  Delictes de funcionaris i autoritats públiques en la perspectiva de la modificació del Codi penal
Daniel de Alfonso Laso, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona
  El desplegament de la legislació d'ocupació pública a Catalunya
Joan Mauri i Majós, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  El Tractat de Lisboa, en relació amb les institucions de govern local
Ricardo Alonso García, catedràtic de dret administratiu i comunitari de la Universitat Complutense de Madrid.
  La nova legislació sobre prevenció i control de les activitats i les ordenances locals
Domènec Sibina Tomàs, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  Les fundacions privades promogudes per les administracions públiques
Enric Argullol Murgadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La responsabilitat empresarial dels ens locals en relació amb els empleats dels seus contractistes i concessionaris
Susana Rodríguez Escanciano, professora titular de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de León
  Els drets d’autor, la SGAE i l’activitat cultural municipal
Ramon Casas Vallès, professor de dret civil de la Universitat de Barcelona
  La nova normativa sobre espectacles públics i activitats recreatives
Clara Isabel Velasco Rico, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La tutela cautelar com a remei per a la inexecució de sentències urbanístiques
Rafael Fernández Valverde, magistrat del Tribunal Suprem
  Els convenis per a la prestació de serveis
Carles Pareja Lozano, advocat i professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03