Dissabte, 24 de Febrer de 2024
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 2023

 2022

 2021

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 
Seminari de Dret Local
- Conferències
 
1a SESSIÓ OCTUBRE 2023
  Inauguració de la 36a edició del Seminari de Dret Local 2022-2023
Il·lm. Sr. Eduard Rivas Mateo, president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde d’Esparreguera, i Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local.
  La reforma ajornada de la funció pública. En especial, l’accés a aquesta.
Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalà d’Henares.
  Les competències locals en l’actualitat després de 10 anys de la LRSAL
Alfred Lacasa Tribó, secretari de l’Ajuntament de Blanes
  Acords adoptats per òrgan incompetent: nul·litat o anul·labilitat?
David Cabezuelo Valencia, secretari de l'Ajuntament Sabadell.
  Les modificacions del TRLUC introduïdes per la Llei 3/2023, de 16 de març.
Gemma Segura, advocada.
 
2a SESSIÓ NOVEMBRE 2023
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local.
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés Administració pública local i Dret penal: els problemes de la burocràcia defensiva
Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’Administració local i professor honorari de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili. Antonio Bueno Armijo, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Còrdova.
  Contractació pública i bona administració: un canvi de paradigma
José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  La subrogació de personal en contractes intensius en mà d’obra
Danae García Manzanares, lletrada de la Direcció de Serveis de Secretaries Delegades de la Diputació de Barcelona.
  La inscripció en el Registre de la Propietat d’usos d’habitatge consolidats per antiguitat
Rafael Arnaiz Ramos, registrador de la propietat.
 
3a SESSIÓ DESEMBRE 2023
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Qualitat de la regulació, experiments jurídics i "sandboxes"
Hilario Llavador Cisternes, secretari general i del Ple, i José Vicente Ruano Vila, secretari municipal. Ajuntament de València.
  La naturalesa jurídica de les comunitats energètiques
Maria José Alonso Mas, professora de Dret Administratiu de la Universitat de València
  Aplicació dels principis del dret de protecció de dades
Francisco Sánchez Montero, delegat de protecció de dades de la Diputació de Barcelona.
  Comentari sobre el Decret llei 3/2023 en matèria d’habitatges d’ús turístic, i anàlisi de la jurisprudència sobre les regulacions municipals
Xavier Silvestre, lletrat consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.
 
4a SESSIÓ GENER 2024
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  La proposició de llei catalana sobre sensellarisme
Antoni Milián Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Règim Jurídic dels municipis petits: possibilitats i límits
Joan Anton Font Montclús, secretari general de l’Ajuntament de Tarragona i professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili
  Taxes municipals relatives a l’activitat urbanística
Cristina Casablanca Juez, gerent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  Protecció en seu judicial dels béns immobles titularitat de l'Administració pública. Una visió pràctica des del mon local.
Glòria Ribas, lletrada dels Serveis Jurídics-Secretaria de la Diputació de Tarragona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal