Dimarts, 17 de Maig de 2022
Multimèdia>Seminari de Relacions col·lectives
 2022

 2021

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 
Seminari de Relacions col·lectives
- Conferències
  Inauguració de la XXIII edició del Seminari de Relacions Col·lectives
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i Joan Mauri i Majós, director del Seminari
  Les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública
Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalá de Henares
  La darrera jurisprudència social sobre prevenció i control de la temporalitat del personal laboral de les administracions públiques
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  La darrera jurisprudència contenciosa sobre prevenció i control de la temporalitat del personal funcionari de les administracions públiques
Josefa Cantero Martínez, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa
  El canvi en matèria de selecció a les administracions locals
Mikel Gorriti i Bontigui, responsable de Recursos Humans de la Direcció de la Funció Pública del Govern basc
  El tractament jurídic de les tècniques de selecció de personal
Federico Castillo-Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
  El règim jurídic del personal directiu després de la reforma de l’article 306 de la LMRLC i el seu impacte sobre els directius “eventuals”
Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de Dret Constitucional i consultor de les administracions públiques
  Presentació de la nova direcció del Seminari de Relacions Col·lectives
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i Lola Miro Folgado, directora del Seminari
  El dret a conèixer informació dels representants dels empleats públics
Josep Mir i Bagó, membre de la GAIP i professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  El dret dels representants a utilitzar els instruments de comunicació digital de les administracions públiques
Xavier Solà Monells, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Teletreball i accident de treball
Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Cloenda de la XXIII edició del Seminari de Relacions Col·lectives
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i Lola Miró Folgado, directora del Seminari
  Els algoritmes i la gestió del treball en les organitzacions estructurades pels principis d'igualtat i mèrit
Pilar Rivas Vallejo, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona
  L’entrada en vigor de la Directiva dels alertadors i el seu efecte directe sobre les entitats locals
José María Pérez Monguió, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Cadis
  La proposta de codi ètic del servei públic de Catalunya i la seva projecció sobre les entitats locals
Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal