Dimarts, 17 de Maig de 2022
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 2022

 2021

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 
Seminari de Dret Local
- Conferències
  Inauguració de la 34a edició del Seminari de Dret Local 2021-2022
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya; Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Informe Actualitat Jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Temps de cura i bona administració
Victòria Camps Cervera, professora, filòsofa, membre del Consejo de Estado
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés. Administració local electrònica, algoritmes i intel·ligència Artificial: la nova Carta de Drets Digitals
Eduardo Gamero Casado, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, i Clara Velasco Rico, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  El Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè d’experts per a la modernització de l’Administració, del Ministeri d’Administracions Públiques
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Els Fons Next Generation, el món local i el seu marc jurídic
María Concepción Campos Acuña, doctora en Dret, secretaria d’Administració Local
  La nova legislació contra el canvi climàtic i el món local
Alex Peñalver i Cabré, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, membre de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UB
  Delimitació entre contracte, conveni i subvenció
Carme Sibina Vidal, lletrada de la Direcció de Serveis de Secretaries delegades de la Diputació de Barcelona
  El compliance públic en l'urbanisme local
Òscar Capdeferro, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Compliment normatiu i participació ciutadana en la defensa de la integritat i el patrimoni públic
Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés El finançament de projectes en època de crisis i l´activitat de les entitats locals.
Miquel Rodríguez Planas, comissionat d'Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i Eva Morante Matas, lletrada municipal de l’Ajuntament de Barcelona
  La seguretat 2030. Visió actual i propostes de futur
Joan Miquel Capell Manzanares, cap del gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona
  Règim jurídic dels usos provisionals del sòl, en particular en el sòl urbà
Gemma Segura López, advocada de Pareja Advocats
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  El patrimoni de les entitats locals i l´autonomia local
Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalá de Henares
  La problemàtica del personal interí a les entitats locals i les possibles vies de solució
Lola Miro Folgado, directora de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona
  Instruments d'intervenció municipal enfront l'ocupació del domini públic: case study d'una acampada
Ricard Brotat i Jubert, cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Badalona
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  L´Estat Social, el nou ingrés mínim vital estatal, la renta garantida de ciutadania i el nivell local: Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig
Marcos Vaquer Caballería, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III
  Contractació pública responsable
Vicenç Aguado Cudolà, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Anàlisi de la Sentència del Tribunal Constitucional, de 26 d'octubre de 2021, en relació amb l'impost del valor dels terrenys de naturalesa urbana i del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el Text refós de la Llei reguladora de
Josep Mª Guasch Muñoz, director de Serveis de Gestió Tributaria de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
  Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).
Irene Araguàs Galcerà, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)
María Luisa Esteve Pardo, professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Girona
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés. La protecció judicial del dret a una bona administració, la bona gestió pública i la prevenció de la mala administració i la corrupció
Montserrat Raga Marimón, magistrada-jutgessa del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 5 de Barcelona, i Joan Xirau Serra, director adjunt de l´OAC
  Protecció de dades personals i transparència a l'àmbit de l'ocupació pública
Francisco Sánchez Montero, delegat de protecció de dades de la Diputació de Barcelona
  La responsabilitat patrimonial derivada de l’anul·lació de llicencies urbanístiques
Judith Gifreu i Font, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora
  Informe Actualitat Jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Règim jurídic de les societats mercantils públiques i aplicació del Dret Administratiu
Julio González García, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense
  El reglament de desenvolupament de la part de transparència de la llei 19/2014
Josep Mir i Bagó, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la GAIP
  Compatibilitat del procés penal i el procediment de responsabilitat comptable: conseqüències jurídiques
Rafael Entrena Fabré, advocat
  La Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica. Règim d’intervenció de les activitats i la seva relació amb altres normes reguladores d’activitats
Montse Escudé i Mestre, responsable jurídica de l’Oficina d’Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal