Dilluns, 28 de Setembre de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


Inauguració. 4 d'octubre 2019
 
- Conferències
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  La Carta europea de l´Autonomia Local, en el seu aniversari
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrat del Contenciós, Sala Tercera del Tribunal Suprem
  Reflexions sobre la discrecionalitat, l'arbitrarietat i el dret a una Bona Administració
Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedràtic de Dret Administratiu
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  10 anys de la transposició de la Directiva de Serveis
Alba Nogueira López, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela
  Millorar la regulació: principis i tècniques de bona regulació
Andrés Betancor Rodríguez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  Invalidesa dels reglaments i dels plans d’urbanisme i control per la jurisdicció contenciosa
Fernando López Ramón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa i president de l´Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu
  Una visió jurídica de la gestió de crisi: la diferència entre acte administratiu il·legal i comissió d’un delicte
Rafael Entrena Fabré, lletrat en situació d’excedència del Gabinet Jurídic Central de l’Ajuntament de Barcelona i professor Màster d’advocacia de la Universitat Pompeu Fabra
  Reptes en matèria d’habitatge assequible: regulació d’habitatges i pisos d’ús turístic i limitacions de preus de lloguer
Domènec Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Aplicació de la intel•ligència artificial per a la bona administració i la prevenció de les males pràctiques administratives: els seus impactes en l`àmbit local
Òscar Capdeferro Villagrasa, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  La Llei de contractes del sector públic i els seus problemes actuals
José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  Els drets subjectius socials, econòmics i culturals i la seva exigibilitat judicial
Guillermo Escobar Roca, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat d’Alcalà d’Henares
  Ciutats intel·ligents, big data i intel·ligència artificial
Clara Velasco Rico, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Mobilitat, contaminació atmosfèrica i nous reptes: bikesharing, motosharing, patinets
Andrés Boix Palop, professor de Dret Administratiu de la Universitat de València
  La contractació dels serveis jurídics a la Llei 9/2017, LCSP
Silvia Diez Sastre, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  Alguns aspectes jurídics rellevants de la pandèmia del coronavirus en relació amb el món local
Francisco Velasco Caballero, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  La legislació catalana del llocs de culte i la fi del període d’adaptació pels que no disposen de llicència
Llorenç Olivé i Morros, jurista, tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya
  Seguretat i àmbit local: a propòsit d’iniciatives com la dels serenos
Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona
  Inspecció i règim local
Miguel Casino Rubio, professor de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid
  Directiva de Serveis i planejament urbanístic
Isabel Hernández Pascual, magistrada de la Secció 3a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  Economia col·laborativa i àmbit local: a propòsit de taxis i VTC
Gabriel Domènech Pascual, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de València
  El desplegament de l’administració digital. Bones pràctiques de gestió dels governs locals digitals i teletreball en temps de la COVID-19
Miquel Estapé, enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, director adjunt del Consorci AOC i Judith Aguas, cap de Serveis Estratègics del Consorci AOC
  Règim jurídic de les sessions a distancia o no presencials del plenari municipal. Evolució normativa fins el RDL 11/2020
Jordi Cases Pallarés, secretari de l’Ajuntament de Barcelona
  La garantia del dret a l’habitatge en temps de crisi: de l’emergència al coronavirus
Judith Gifreu Font, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
  La potestat normativa local en matèria ambiental: abast i límits a la llum de la jurisprudència
Lucía Casado Casado, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili
  Les limitacions dels electes en l’exercici del càrrec: especial referència al règim d’incompatibilitats
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  La situació jurídica dels funcionaris interins
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Prevenció i lluita contra la corrupció
Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03