Dijous, 13 d'Agost de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


1. Sessió inagural. 5 d'octubre de 2018


2. Sessió 14 de desembre de 2018
 
- Conferències
  Inauguració de la 31a edició del Seminari de Dret Local 2018-2019
Francesc Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona; Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  El dret d’accés a la informació sobre ajuts econòmics als grups polítics municipals
Elisabet Samarra Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)
  Règim Jurídic dels Grups polítics locals
Ricard Gracia Retortillo, professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  L'acció pública en la Llei del dret a l'habitatge
Àlex Peñalver Cabré, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica
Josep Mir i Bagó
  Nou pressupost base de licitació, costos directes i indirectes
Petra Sáiz Antón, interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL
  Concepte, requisits i funcions dels delegats de protecció de dades
Joana Marí Cardona, experta en protecció de dades
  Informe de l'actualitat jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  Gentrificació de les ciutats i habitatge assequible
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  El recurs especial en matèria de contractació
Neus Colet i Areán, presidenta del Tribunal de Contractació de la Generalitat de la Catalunya.
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  Perspectives de nova regulació de la fiscalitat dels ens locals
Antònia Agulló Agüero, catedràtica de Dret financer i tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
  Una visió de la nova llei de contractes des de les últimes transformacions del dret administratiu.
Tomàs Font Llovet, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  Incorporació de les clàusules ambientals i socials a la contractació pública i les clàusules de modificació dels contractes públics
Sílvia Díez Sastre, professora de Dret administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  L'administració electrònica i la lluita contra la corrupció.
Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  Dret penal i violència de gènere
Elena Larrauri Pijoan, catedràtica de Dret penal de la Universitat Pompeu Fabra
  Els acords col·lectius a la funció pública.
Joan Mauri i Majós, professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  L’assessorament legal i la pressa de decisions locals
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  La transmissió de títols habilitants d’activitats i urbanístics
Mercedes Sunyer Martín, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Moneda ciutadana
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns
Juan Manuel Alegre Ávila, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Cantàbria
  Informe Actualitat Jurídica
Maria Antonieta Fernández, professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La revisió d’ofici: problemes pendents de solució
Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  L’executivitat de les sancions després de la llei 39/2015
Manuel Rebollo Puig, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Córdoba
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03