Dijous, 8 de Juny de 2023
Multimèdia>Seminari Tècnic Local
 2023

 2022

 2021

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 
Seminari Tècnic Local
- Galeria de Fotos


1. Inauguració. 20 d'abril de 2018


2. Visita. 29 de juny de 2018


3. Cloenda. 21 de desembre de 2018
 
- Conferències
  Criteris recurrents a l’actualitat pel desenvolupament dels instruments urbanístics
Agustí Serra Monté, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
  La problemàtica de la delimitació poligonal i de l’assignació de càrregues externes en el planejament
Elisabet Cirici i Amell, directora d’operacions de l’Incasòl
  L’urbanisme de les àrees d’activitat econòmica
Antonio Font Arellano, arquitecte, catedràtic emèrit d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya
  La nova Llei de Contractes del Sector Públic
Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
  Les tramitacions mitjançant declaracions responsables i comunicacions prèvies
Susana Martínez Novella, directora de serveis jurídics de la Diputació de Barcelona
  Problemàtica de la reassumpció per les entitats locals de la gestió de serveis públics municipals
Petra Sáiz Antón, interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL
  El nou marc legislatiu per a les avaluacions ambientals
Laura Font i Torres, Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
  La problemàtica dels sòls contaminants i la seva transformació urbanística
Josep Anton Domènech i Paituví, cap del Departament de Gestió de la Contaminacióde Sòls de la Generalitat de Catalunya
  La ordenança metropolitana de contaminació atmosfèrica
Elena Veza Martínez, tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental dels Serveis Ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  El paper de l’INCASOL en la planificació territorial i en la dinamització econòmica del territori.
Rosa Grima López, coordinadora de Recerca i Internacional de l’Incasòl.
  Noves polítiques d’habitatge i la seva gestió
José Ramon Murillo Anzano, responsable de producció i processos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  Estratègies municipals integrals amb criteris NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). L’experiència de Badia del Vallès.
Gil Lladó, tècnic de la Direcció de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  La valoració del sòl en les reparcel·lacions
Jordi Gaju, coordinador de projectes de l’Incasòl
  Urbanitzacions aïllades: alternatives en la implantació de serveis i urbanització
Coque Claret i Dani Calatayud, arquitectes i professors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
  Experiències urbanes de planificació i gestió. Santa Coloma de Gramenet
Rosa Fornàs Prat, advocada
  Una metodologia transversal per a la gestió de les obres urbanes
Ernest Santolaria, director tècnic de BIMSA
  Gestió d’un projecte complex: La connexió del tramvia per la Diagonal
Oriol Altisench i Barbeito, director d’Actuacions Estratègiques de Mobilitat de BIMSA.
  L’ús de llums LED en instal·lacions interiors i exteriors.
Lluís Ferrero i Andreu, enginyer, president de Tecnicat (Associació de Tècnics de l’Administració de Catalunya)
  Cloenda de la 20a edició del Seminari Tècnic Local
Amador Marquès i Atès, alcalde de Bossòst i president de l’àmbit de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans de l’FMC, i Ramon Arandes i Renú, enginyer de camins, canals i ports, i director del Seminari
  La nova Llei del Territori
Sebastià Jornet i Forner, arquitecte urbanista, Premi Nacional d'Urbanisme
  Agressions al medi: Fórmules de restauració del paisatge
Maria Rosa Vilella Gassiot, subdirectora d’Estratègies Territorials i Coneixement de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
  Plans de protecció del medi natural
Ferran Miralles Sabadell, director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya..
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal