Dimecres, 21 d'Abril de 2021
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
 
 
 
 

EM VULL INSCRIURE

| | |
   
 

INSTITUCIONS
Federació de Municipis de Catalunya

Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona 

Escola d’Administració Pública

UGT
CCOO
 
Generalitat de Catalunya

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 

LEGISLACIÓ I NORMATIVA

Normativa europea

Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)

 
Normativa espanyola

Legislació BOE

Legislació DOGC i butlletins provincials

Congrés dels Diputats

Senat espanyol

Parlament de Catalunya

Normes municipals i locals de la província de Barcelona

 

JURISPRUDÈNCIA

Jurisprudència europea

Tribunal de Justícia i Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees

Tribunal Europeu de Drets Humans

 

Jurisprudència espanyola

Tribunal Constitucional

Tribunal Suprem

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

CEMICAL Jurisprudència i documents en general sobre personal

 

ALTRES INSTITUCIONS

Consell d’Estat. Dictàmens

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Dictàmens

Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Dictàmens

Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministeri d'Hisenda)
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Comisión Nacional de Energía (CNE)

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Síndic de Greuges

Instituto de Derecho Local (Universitat Autònoma de Madrid)

Fundación Democracia y Gobierno Local

Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional (Diputació de Granada)

 

LLIBRERIES JURÍDIQUES

Atelier

Llibreria Bosch

Marcial Pons

 

 
 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripcions finalitza el dia 2 d'octubrede 2020. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari electrònic. Els drets són de 550 e. per a les matrícules formalitzades abans del dia 9 d'octubre i de 600 e si el pagament es realitza després del termini fixat. A les entitats que formalitzin més de 5 inscripcions, se’ls aplicarà un descompte del 20 per cent de l’import de la matrícula. El pagament s’efectuarà per transferència bancària al número de compte ES41 0182 6035 4302 0160 8654 del BBVA
Descarregar documentació  Consulta als ponents
El seminari de Dret Local està promogut per:
 
Edició 1
Dates
del 9 d’octubre de 2020 al 18 de juny de 2021

Durada
45 hores

Horari
9.30 h a 14.00 h.

 
 
Lloc de realització
Auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra)
Balmes, 134
Barcelona

Si no fos possible dur a terme el seminari de manera presencial, aquest s’adaptarà a un format digital.

Plànol
idEC
 
  Certificat
En finalitzar el curs, es lliurarà a les persones assistents un certificat d’assistència homologat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com a curs sotmès al control d’assistència de nivell D (més de 40 hores lectives). Per a obtenir el certificat, caldrà haver assistit a un mínim de set sessions que s’hauran d’acreditar tant a l’entrada com a la sortida amb l’acreditació personal, que s’haurà de portar i mostrar a la recepció del Seminari.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03