Dilluns, 5 de Desembre de 2022
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

Jornada

La transparència en l’ activitat subvencional municipal a entitats esportives 

 

Presentació
La recent aprovació i publicació del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova L’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública suposa reforçar la regulació que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, fa de la transparència en l'activitat pública i el dret d'accés a la informació pública. Veurem la incidència de les obligacions de publicitat activa en l’activitat subvencional de l’article 15 de la Llei 19/2014 i el seu desplegament per l’esmentat Decret, així com es vertebra la incidència del dret d’accés sobre a aquesta informació pública. En aquest sentit, es relligarà a nivell pràctic amb els elements que s’han de tenir en compte en l’atorgament de subvencions com a instrument administratiu de foment al servei de la ciutadania, fonamentat amb els principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, tal  com preceptivament se’n desprèn de la normativa que regula el règim jurídic de les subvencions públiques.

 

Objectius 
Conèixer els instruments bàsics i el marc jurídic de la transparència en l’àmbit subvencional municipal.
Competència en el coneixement jurídic de les subvencions que permeti emprendre iniciatives en el camp de decisió professional de l’alumne/a, i a obtenir consciència de la cabdal importància de la subvenció municipal com a mecanisme per a servir a la ciutadania de forma més òptima.
L’adquisició dels continguts teòrics i pràctics, que es fonamentaran en l’aprenentatge i l’adquisició dels valors i les destreses que seran útils per a la vida professional dels i de les alumnes.
 

Docent
Roger Cots Valverde. Vice secretari general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Llicenciat en Dret. Funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (2003); professor associat de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; membre del Consell Assessor Professional de l’ Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona; vocal de la Comissió Permanent i el Plenari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya (CNAATD); delegat especial a l'AOC pel CSITAL Barcelona; membre del Consell editorial de la Revista “El consultor de los Ayuntamientos”.


Destinataris

Càrrecs públics, responsables jeràrquics, secretaris, interventors, i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb l’àmbit d’esports de les entitats adherides a l’FMC.

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 12 de novembre de 2021. La inscripció és gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
19 de novembre de 2021

Durada
4 hores

Horari
9.00 h a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
UPF-BSM
Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona

Plànol
UPF_BSM.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació a un 80% de les hores lectives de la jornada.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal