Dimarts, 25 de Gener de 2022
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

CURS VIRTUAL
Gestió mediambiental en les institucions públiques

 

Presentació
Les competències municipals estan definides en la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, malgrat que s’ha modificat en moltes ocasions. En els darrers temps, les noves normatives de mobilitat, ambientals, urbanístiques i les denominades contaminacions intangibles, que en ocasions esdevenen veritables fonts d’alarma social a través de les xarxes, i que normalment no estan fonamentades científicament.

L’autonomia municipal implica interpretacions diferents d’un mateix paràgraf de la llei. Les reglamentacions pròpies, ateses les determinades singularitats dels municipis, també impliquen justificacions particulars.

Hem entrat en un nou decenni convuls, atesa la Covid-19, amb noves problemàtiques. Aquest nou paradigma no es pot deixar passar per part dels ajuntaments, ja que és una oportunitat de millorar els serveis, la qualitat, el binomi ambient/entorn i una nova relació social.

A partir de models actuals, normes o recomanacions, es forma un conglomerat de documents, voluntaris, que són d’utilitat per a la millora de les instal•lacions. Estem parlant d’ISO 14001, EMAS, i que, completat amb les nostres UNE, acaben de concretar els diferents aspectes tècnics. L’ISO 14001 pot ser una eina transversal que lligui dintre de l’ajuntament una referència per unificar criteris ambientals, en totes las polítiques de funcionament.

Les múltiples activitats i serveis municipals produeixen dintre del municipi un flux entrada/sortida d’energia, la degeneració de l’energia, que es converteix en diversos residus, tan tangibles com intangibles.

En conseqüència, la degeneració de l’energia es manifesta mitjançant impactes en molts extrems, per això són necessaris nous criteris, nous plantejaments; és a dir, entrar en un nou model, aprofitar les tecnologies, redactar més normes ambientals, però, sobretot, actuar en el nostre entorn proper.

Aquest curs ha sofert una modificació, atesa la Covid-19. Aquesta nova situació ha fet que l’espai públic dels nostres municipis necessiti nous plantejaments envers la prevenció, la seguretat, l’economia i altres problemàtiques que ens sorgiran en el futur.

La idea final seria optimitzar els recursos per eliminar de la ciutat el màxim de residus de tot tipus possible; el plantejament dels espais com a elements de seguretat; plantejar nous principis de prevenció; aprofundir en la formació i difusió envers els nostres residents i aplicar per part dels consistoris una nova fiscalitat més adaptada a les noves necessitats.

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 22 d’octubre de 2020. La inscripció és gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol•licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.
Descarregar documentació
 
Edició 1 / Edició 2
Dates
29 d’octubre i 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2020

Durada
25 hores

Horari
9.15 a 14.15 hores

 
 
Lloc de realització
El curs es realitzarà online per mitjà de la plataforma Zoom
Plànol
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal