Dissabte, 4 de Juliol de 2020
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

   
 

Seminari Tècnic Local

 Presentació

La Federació de Municipis de Catalunya, en el marc del seu programa de formació, organitza una nova edició del Seminari Tècnic Local, prosseguint amb l’objectiu que es va fixar, ara fa vint-i-un anys, de contribuir a la formació continuada dels tècnics de l’Administració local. Aquesta formació, sens dubte, és necessària, atesos els continus canvis legislatius i normatius i els importants avenços tecnològics que incideixen en les tasques del dia a dia dels tècnics d’administració local, fet pel qual, posar-la a l’abast dels tècnics municipals ha de possibilitar, de ben segur, una millora en la gestió dels serveis que les administracions locals presten als ciutadans. Amb l’objectiu que el Seminari pugui arribar al major nombre possible de tècnics, el seu contingut ha de ser necessàriament de caire generalista, a diferència dels diferents cursos especialitzats que, en paral·lel, organitza l’FMC. Per aquesta raó, el present programa presenta alguna de les novetats legislatives i de la normativa tècnica, com també “l’estat de l’art” de diverses matèries d’interès dels tècnics locals, com ara el planejament urbanístic, la gestió urbanística, la gestió ambiental i dels serveis públics i els projectes urbans, que constitueixen el nucli del programa, acompanyades d’altres temes rellevants. Com és habitual, el programa s’ha confeccionat atenent les respostes a l’enquesta realitzada al final del curs passat sobre quines són les matèries que desperten més interès per part dels assistents.


Confiem, doncs, que el programa que us presentem, l’actualitat dels temes que aborda i la qualitat dels conferenciants, siguin d’interès per als tècnics de l’Administració local.

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 29 de març de 2019. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Descarregar documentació  Consulta als ponents
 
Edició 1
Dates
Del 5 d'abril al 20 de desembre de 2019

Durada
40 hores

Horari
9.30 a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
Auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra)
Balmes, 134
Barcelona

Plànol
idEC.pdf
 
  Certificat
En finalitzar el curs, es lliurarà a les persones assistents un certificat d’assistència homologat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com a curs sotmès al control d’assistència de nivell D (més de 40 hores lectives). Per a obtenir el certificat, caldrà haver assistit a un mínim de sis sessions que s’hauran d’acreditar tant a l’entrada com a la sortida amb l’acreditació personal, que s’haurà de portar i mostrar a la recepció del Seminari.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03