Dijous, 8 de Juny de 2023
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

Seminari d’actualització de Funció Pública Local

Dificultats aplicatives de la nova llei de contractes del sector públic des de la perspectiva de RRHH i situació actual de la jurisprudència en matèria d’extincions contractuals i nomenaments interins

 

Presentació
En aquesta segona sessió del Seminari s’aborden dues qüestions d’enorme interès pel seu impacte en la pràctica ordinària de la gestió de recursos humans. En primer lloc, s’analitzaran les dificultats interpretatives i d’aplicació que suposa la recentment entrada en vigor Llei de contractes del sector públic de 2017 en l’àmbit de la subrogació del personal quan l’Administració decideix prestar directament un servei que venia essent prestat per un operador econòmic o bé quan finalitzen contractes de serveis subscrits per l’Administració i quins són els seus efectes sobre els treballadors que prestaven aquests serveis, en relació alhora amb les previsions recollides en la disposició addicional vint sisena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, que recull importants limitacions a la incorporació de personal laboral al sector públic.

A continuació s’abordarà un aspecte que genera una important controvèrsia pel que fa a la disparitat de criteris existent en els pronunciaments judicials dels Tribunals espanyols i el posicionament mantingut fins a l’actualitat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea –amb el seu possible gir important en un futur immediat-, que és el relatiu a la situació en què resten els treballadors temporals i els funcionaris interins, com també els treballadors indefinits no fixos de l’Administració pública en el moment de la finalització de la seva relació laboral en funció de la causa de finalització i de la tipologia i durada del contracte o nomenament subscrit amb l’Administració.

 

Direcció del Seminari
M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manlleu.
Fernando Hernàndez Baena, assessor de la Diputació de Barcelona i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica, i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 17 d'abril de 2018. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol•licituds.
Descarregar documentació  Consulta als ponents
 
Edició 1
Dates
24 d'abril de 2018

Durada
4 hores

Horari
De 9.30 a 14.00 hores

 
 
Lloc de realització
Auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua)
Balmes, 134
08008 Barcelona


Plànol
idEC.pdf
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal