Divendres, 24 de Febrer de 2017
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
       
 
 
 
 
EM VULL INSCRIURE

 

Seminari d’actualització de Funció Pública Local

Anàlisi de problemàtiques en matèria d’ordenació de llocs de treball i d’establiment de requisits d’accés vinculats a titulació universitària en la gestió diària dels RRHH i vies de solució

 

En aquesta sessió s’abordarà la problemàtica present a la gran majoria d’Administracions de la manca d’ús de criteris organitzatius que argumentin la decisió estratègica del disseny d’un lloc de treball de personal funcionari o laboral a l’hora d’abordar la seva creació a través de la Relació de Llocs de Treball. Aquesta realitat ha conduït a una situació de manca de seguretat laboral i de predicció en la gestió dels principals instruments d’ordenació dels nostres RRHH, de forma que s’oferiran criteris organitzatius en base a les noves previsions legals que permetin adoptar amb arguments sòlids, rigorosos i objectius aquesta decisió, dotant així de major objectivitat la decisió de classificar un lloc de treball de laboral o de funcionari.

A continuació, s’analitzaran les dificultats que planteja el marc normatiu actual a l’hora d’establir quins han de ser els requisits de titulació acadèmica en determinats llocs de treball, fonamentalment aquells reservats a titulacions universitàries de grau o que impliquin l’exercici de professions o funcions regulades, que requereixen disposar d’una condició especial com és la d’estar en possessió d’un determinat títol acadèmic.

La regulació confosa i mancada de desplegament de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la plena implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior han suposat a la pràctica dificultats a l’hora de fixar els requisits de titulació en determinats llocs de treball –títols de grau, màsters universitaris, equivalències amb anteriors llicenciatures o diplomatures universitàries,...- i també a l’hora d’establir els requisits de titulació en els processos selectius convocats, tant oberts com restringits en l’àmbit de promocions internes o funcionaritzacions.

Els darrers pronunciaments judicials com la plena implantació de l’EEES plantegen importants qüestions, sobre les quals es plantejaran solucions a l’hora d’abordar aquesta qüestió tant en el moment de crear el lloc de treball o modificar-lo com a l’hora de dur a terme la selecció corresponent.Direcció del Seminari

M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu
Fernando Hernàndez Baena, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.

 
 
Novetats
 
 1a sessió del Seminari d'actualització de funció pública local
17 de març de 2017

 Seminari de Dret Local
del 21 d’octubre de 2016 al 9 de juny de 2017

 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03