Dimecres, 23 d'Octubre de 2019
Multimèdia>Seminari de Relacions col·lectives
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Relacions col·lectives
- Galeria de Fotos


1a sessió. 31 d'octubre de 2018


2a sessió. 28 de novembre de 2018


3a sessió. 19 de desembre de 2018
 
- Conferències
  Nous pressupostos. noves polítiques d’ocupació pública. Una perspectiva sindical
Enric Quílez Puig, coordinador del Sector Administració Local de l’FSC- CCOO de Catalunya
  Els estímuls a la jubilació anticipada i els premis a l’ordinària dels empleats públics: la seva correcció jurídica.
Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Sobre la indemnització dels contractes temporals en l’administració pública: la revisió del TJUE de la doctrina “Diego Porras”
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya
  Les retribucions i la jornada de treball dels funcionaris públics després de la LGPE de 2018
Jesús Angel Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
  La configuració dels òrgans de selecció del personal laboral i funcionari. de les administracions públiques
J. Javier Cuenca Cervera, doctor en Ciència Política, professor associat del Departament de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València.
  Criteris socials en la nova Llei de Contractes del Sector Públic.
Susana Rodriguez Escanciano, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó
  Els llocs de treball del futur en el sector públic.
Mikel Gorriti Bontigui, doctor en Psicologia, responsable de RRHH de la Direcció General de la Funció Pública del Govern Basc.
  Les xarxes empresarials en els sistemes institucionals públics: problemàtica laboral.
Juan Bautista Vivero Serrano, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Salamanca.
  L’enfocament preventiu en la protecció de dades personals després del RGPD i la nova LOPDGDD: en especial, els codis de conducta i altres novetats de la nova normativa
Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de Universitat (acreditat) i consultor institucional
  Grups de WhatsApp, cossos de seguretat i crítica dels responsables institucionals: lliure expressió, falta de respecte als superiors o delicte d’injúries?
Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada.
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03