Dilluns, 17 de Juny de 2019
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

 

Participació, transparència i bon govern

 

 

Presentació

El punt de partida que explica la necessitat d’un canvi de model de les organitzacions i institucions públiques es troba precisament en els canvis en la societat. Una societat cada vegada més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de les societats actuals que poden agrupar-se sota el concepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per separat comporta unes implicacions específiques i rellevants en la gestió pública.

Per apropar-se i interpretar aquesta “nova societat”, per debatre amb la ciutadania les polítiques i estratègies i per implementar les actuacions i els programes calen noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant. El model de l’Administració deliberativa pretén incorporar aquests valors en la seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que conflueixen en l’espai públic. Paral·lelament, aquesta participació necessitarà el foment de la transparència com a revers de la mateixa moneda per fer creïble el model i per apropar sense filtres l’Administració a la ciutadania.

El model d’Administració deliberativa té una traducció política basada en el Bon Govern. Un bon govern que parteix de la lògica de la governança (governance), on necessàriament l’Administració pública, tot i ser-ne el principal actor, haurà de desenvolupar l’acció en un nou context i partint de lògiques d’interrelació que superaran la lògica de l’eficiència i l’eficàcia com a únics principis rectors. Això ho farà a partir de tres paràmetres: transparència, col·laboració i participació.

Per trobar-li un sentit de lo públic caldrà treballar sobre el paper dels valors en l’administració local. Codi ètics, codis de conducta i sistemes d’integritat doten de sentit de lo públic en aquesta nova manera de fer.

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 15 d'octubre de 2018. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d'ens locals), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2018

Durada
15 hores

Horari
9.30 a 14.30 hores

 
 
Lloc de realització
Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 6è
08003 Barcelona

Plànol
FMC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03