Dissabte, 26 de Maig de 2018
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 

La normativa de subvencions: curs avançat de seguiment documental i justificació econòmica en matèria de subvencions

 

Objectius

Conèixer els processos de sol·licitud, gestió, justificació i control de subvencions en l’actual marc jurídic.

Conèixer que és i que no és una Subvenció i el seu àmbit d’actuació i normativa legal vigent.

Quins són els òrgans atorgants en una entitat local i qui poden ser beneficiaris i entitats col·laboradores

Els diferents procediments de concessió.

Aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de la gestió de la justificació econòmica de les subvencions i el seu control. Modalitats de justificació. Reintegraments, infraccions i sancions.

L’aplicació de la Llei 39/2015 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la seva vinculació al procediment de subvencions.

La casuística dels Ajuntaments com a perceptors de subvencions. El marc de la justificació de les subvencions amb finançament de la UE.

Es realitzaran dos casos pràctics de sol·licitud, gestió, justificació i control de subvencions per assegurar la transferència de coneixement.

 

 

Docent

Aurora Baena. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Funció Gerencial en les Administracions Públiques per ESADE. Cap del Servei de Verificació de programes d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya i directora de Serveis del Departament d’Economia.

 

 

 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 26 de setembre de 2017. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Descarregar documentació
 
Edició 1 / Edició 2
Dates
2, 4 i 9 d’octubre de 2017

Durada
15 hores

Horari
9.00 a 14.30 hores

 
 
Lloc de realització
Centre d’Estudis Adams
C. Bailèn, 126
08009 Barcelona

Plànol
ADAMS.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs, i responguin correctament a un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament per mitjà d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03