Dissabte, 26 de Maig de 2018
formació FMC
calendari
Mes Any
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ TANCADA

 
JORNADA sobre
Novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals. El Projecte de Llei de PGE i el Reglament de control intern del sector públic local
 
Canvi de lloc de celebració
Auditori de l'idEC Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
 
 
Objectius
Aquesta jornada te un doble objectiu: 
 
Analitzar les novetats del projecte de Llei de Pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 2017 en matèria de funció pública: retribucions de personal, massa salarial, oferta pública d¡ocupació, taxa de reposició d’efectius, contractació de personal laboral, nomenament de funcionaris interins i limitacions per la incorporació del personal laboral procedent de contractes de concessió d’obra, serveis pú- blics o d’altres contractes i d’ens instrumentals al sector públic.
 
Comentar les principals repercussions en el desenvolupament del control intern de l’activitat econòmico-financera del sector públic local, previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes, com a conseqüència de la recent aprovació el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, en relació a l’àmbit subjectiu d’aplicació, les formes d’exercici: funció interventora, control financer permanent i auditoria pública, així com pel que fa a la planificació i emissió d’informes de control. 
 
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 22 de juny de 2017. La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Descarregar documentació
 
Edició 1
Dates
29 de juny de 2017

Durada
3 hores

Horari
10.00 a 13.30 hores

 
 
Lloc de realització
idEC Institut d'Educació Contínua
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134
Barcelona

Plànol
idEC.pdf
 
  Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació a un 80% de les hores lectives de la jornada.
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03